PDA

Εμφάνιση Πλήρους Έκδοσης : ΓΟΚ - ΝΟΚ - Κτιριοδομικός 1. Αναστολή N.3775/09 περί Η/Χ
 2. Απόσταση Δ και εννιάμετρος λωρίδα
 3. Κατασκευές παρά το όριο - πέργκολα
 4. Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας σε παλιά οικοδομή
 5. Κατάργηση συντελεστή δόμησης
 6. Κατάργηση ορίου ύψους 27μ.
 7. Επέκταση υπογείου
 8. Ρωτούμε - Απαντούν : Γ.Ο.Κ.
 9. Φωταγωγός και όμορο
 10. Φωταγωγός: Γενικά
 11. Εξώστης-Η/Χ
 12. Εξώστης ισογείου
 13. Πέργκολα σε διατηρητέο
 14. Περιβάλλων χώρος και αδειοδότηση εργασιών
 15. Υπόγειο και ράμπα
 16. Δόμηση και ρέμα
 17. Όρια δόμησης (σε οικισμό προ '23)
 18. Αλλαγή χρήσης υπογείου σε θέση στάθμευσης
 19. Διάρκεια ισχύος προϊσχύουσων διατάξεων σε υπάρχουσα οικοδομή.
 20. Εσωτερικό κλιμακοστάσιο και δόμηση
 21. Κατασκευή φυτεμένου δώματος σε υπάρχουσα κατασκευή που έχει εξαντλήσει τον όγκο.
 22. Υπόλοιπο δόμησης : ισχύει σε υφιστάμενο κτίριο ;
 23. Στέγαση-κάλυψη βεράντας
 24. Προδιαγραφές γυάλινων κιγκλιδωμάτων και στηθαίων
 25. Τοίχος αντιστήριξης - διαμόρφωση φυσικού έδαφους
 26. Νομοθεσία & Προδιαγραφές WC καταστημάτων
 27. Αρχιτεκτονικοί τύποι
 28. Πατάρι
 29. Αλλαγή χρήσης σε οικοδομή εκτός σχεδίου με άδεια του 1971
 30. Λυόμενος οικίσκος
 31. Υπόγειο
 32. Κωδικοποίηση πολεοδομικής νομοθεσίας μετά το 1995
 33. Άδεια προσθήκης 1977 και συντελεστής κάλυψης
 34. Δ=2,50μ στον ΓΟΚ '55
 35. Καθαρό άνοιγμα Η/Χ
 36. ΝΟΚ: Barbeque στο δώμα μετράει στο σ.δ.;
 37. Ανοικτές κλίμακες, πλατύσκαλα σε εκτός σχεδίου
 38. ΓΟΚ & θέσεις στάθμευσης
 39. Εκτός σχεδίου: Δόμηση σε κεκλιμένο έδαφος - υπόγειο
 40. Κατασκευή ανελκυστήρα για ΑμΕΑ
 41. ΝΟΚ: Προσχέδιο του νέου ΓΟΚ
 42. Εκτός σχεδίου αλλά εντός οικισμού
 43. Οικισμοί κάτω των 2.000 κατοίκων (ΦΕΚ 289/11) για μικρά οικόπεδα
 44. Οικόπεδο με κλίση-μάντρα ή τοίχος αντιστήριξης με απαίτηση στατικών
 45. ΓΟΚ 55 και υπόγειο
 46. Διάνοιξη ανοιγμάτων σε συνιδιόκτητο κτήριο
 47. ΝΟΚ: Άρθρο 14 παράγαφος στ' ΓΟΚ 2012 (ΝΟΚ)
 48. ΝΟΚ: Ελεύθερο ύψος χώρων κύριας χρήσης
 49. ΝΟΚ: Ημιυπαίθριοι χώροι και ΝΟΚ
 50. ΝΟΚ: Βιβλίο & CD για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ 2012)
 51. ΝΟΚ: Απορίες κατά την ανάγνωση του νέου ΓΟΚ....
 52. ΝΟΚ: Υπολογισμός ΗΧ
 53. ΓΟΚ 85 και τέντες - ρολλά / προστεγάσματα
 54. ΝΟΚ: Ισόγειοι ανοιχτοί χώροι στάθμευσης μετράνε στο ΣΔ σε κτήριο κατοικίας
 55. ΝΟΚ: Εξώστης ή ανοιχτός ημιυπαίθριος χώρος;
 56. ΝΟΚ: Προσθήκη στέγης
 57. ΝΟΚ: Διατάξεις του ΝΟΚ για ΑΜΕΑ και γενικώς εμποδιζόμενα άτομα
 58. ΝΟΚ: Διευκρινήσεις παρ.6(δ) άρθρου 11 & παρ.1 άρθρου 15
 59. ΝΟΚ: Επιτροπή επεξεργασίας Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του ΝΟΚ
 60. ΝΟΚ: Εκτός σχεδίου δόμηση - Ύψος μονώροφης κατοικίας
 61. ΝΟΚ: Διαδικασία χαρακτηρισμού διατηρητέων
 62. Κλίση στέγης-προδιαγραφές
 63. ΝΟΚ: Απορίες για εσοχές που δεν μετρούν στη δόμηση, έρκερ και μέγιστο ύψος πιλοτής
 64. Υπάρχον κτήριο στο Μετς
 65. ΝΟΚ: Στάθμευση στην πρασιά
 66. ΝΟΚ: Κατασκευή στέγαστρου με κεραμοσκεπή σε βεράντα
 67. Αναθεωρήσεις οικοδομικών αδειών μετά την εφαρμογή του Ν.4030/11
 68. ΝΟΚ: Έγκριση δόμησης για προσθήκη σε υπάρχον κτήριο που ένα τμήμα του δώματος δηλώθηκε για τακτοποίηση κι άλλο για έκδοση οικ. άδειας
 69. Διαστάσεις εσωτερικού κλιμακοστασίου και υλικό διαχωρισμού ιδιοκτησιών
 70. Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών
 71. ΝΟΚ: Άρθρο 26: Τουαλέτα για ΑΜΕΑ σε υπό ίδρυση κατάστημα οπτικών
 72. ΝΟΚ: Φύτευση και ανοιχτές θέσεις στάθμευσης
 73. Θερμομόνωση δομικών στοιχείων
 74. ΝΟΚ: Άρθρο 26: Ανελκυστήρας, θέσεις στάθμευσης και WC για ΑμεΑ σε ειδικό κτήριο
 75. ΝΟΚ: Διευκρινιστικές εγκύκλιοι για τον ΝΟΚ
 76. ΝΟΚ: Εσωτερικοί εξώστες (πατάρια)
 77. ΝΟΚ: Προσθήκη Εξωτερικού Ανελκυστήρα σε Υφιστάμενο κτίριο κατοικιών
 78. ΝΟΚ: Απορία για στεγασμένους χώρους
 79. ΝΟΚ: Άρθρο 16: Στέγαστρο καταστήματος ΚΥΕ σε κοινόχρηστο χώρο
 80. ΝΟΚ: Εξαγορά θέσεων στάθμευσης
 81. ΝΟΚ: Προσθήκη σοφίτας σε υπάρχον κτήριο
 82. ΝΟΚ: Υποχρέωση κατασκευής ανελκυστήρα/ων στο ΝΟΚ
 83. ΝΟΚ: Ύψος στέγης
 84. ΝΟΚ: Θερμομόνωση και αντισεισμικός αρμός
 85. ΝΟΚ: Κορφιάς στέγης - όγκος στέγης
 86. ΝΟΚ: Άρθρο 14: Τοποθέτηση κτηρίου κατά ΝΟΚ - πίσω όριο
 87. ΝΟΚ: Τεύχος Οδηγιών για ΝΟΚ - Δεκέμβριος 2012
 88. ΝΟΚ: Άρθρο 2: Διαστάσεις κτηρίου (παράγραφος 42)
 89. ΝΟΚ: Άρθρο 24: Τοποθέτηση κτηρίου κατά ΝΟΚ - χαμηλά κτήρια
 90. ΝΟΚ: Τεχνική Οδηγία: Αποστάσεις εξωστών μέσα σε αίθριο
 91. ΝΟΚ: Άρθρο 5: Εγκύκλιος για αλλαγές χρήσης ιδιωτικών γυμναστηρίων
 92. ΝΟΚ: Άρθρο 16: Κατασκευές στις όψεις κτηρίου κατά ΝΟΚ
 93. ΝΟΚ: Άρθρο 4: παρ.3 Περιτοίχιση γηπέδου - Σύνδεση με ΔΕΗ
 94. ΓΟΚ '55
 95. ΝΟΚ: Τουριστικές εγκαταστάσεις
 96. ΝΟΚ: Προδιαγραφές κλιμάκων κατά ΝΟΚ
 97. ΝΟΚ: Χώροι στάθμευσης σε εκτός σχεδίου οικόπεδο
 98. ΝΟΚ: Ύψος βιομηχανικών κτηρίων εκτός σχεδίου
 99. ΝΟΚ: Νόμιμο κλείσιμο εξώστη πολυκατοικίας
 100. ΝΟΚ: Ορισμός της Διασκευής κατά ΝΟΚ
 101. Τι θεωρείται υπόγειο σε οικισμό προ του 1923
 102. ΝΟΚ: Πρότυπο μελέτης προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ
 103. ΝΟΚ: Σοφίτα και εσωτερικός εξώστης μαζί
 104. ΝΟΚ: ΝΟΚ και ηλιακοί συλλέκτες
 105. ΝΟΚ: Κατασκευή ανελκυστήρα σε κτήριο στο οποίο δεν υπάρχει υποχρέωση κατασκευής του
 106. ΝΟΚ: Δόμηση σε συνιδιόκτητο οικόπεδο με υπερβάσεις δόμησης
 107. Αριθμός υποχρεωτικών δέντρων
 108. Υποχρεωτικές θέσεις στάθμευσης
 109. ΝΟΚ: Υπόγειο εκτός περιγράμματος
 110. ΝΟΚ: Απόσταση από το πλάγιο όριο 1μ
 111. ΝΟΚ: Κριτήρια βέλτιστης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 10 του ΝΟΚ από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής
 112. Κατασκευή τζακιού
 113. Μπάρμπεκιου (BBQ)
 114. ΝΟΚ: Συντελεστής Κάλυψης
 115. ΝΟΚ: Άδεια για εξωτερικό ανελκυστήρα σε υφιστάμενη οικοδομή για άτομα με κινητικά προβλήματα
 116. ΝΟΚ: Ύψος εσωτερικού εξώστη- πατάρι σε εκτός σχεδίου
 117. Δόμηση εκτός σχεδίου δίπλα σε μοναστήρι
 118. Πατάρι (εσωτερικός εξώστης) σε κατάστημα
 119. ΝΟΚ: Καμινάδα τζακιού και ΝΟΚ
 120. ΝΟΚ: Ύψος απόληξης κλιμακοστασίου
 121. ΝΟΚ: Εφαρμογή ΝΟΚ σε υφιστάμενη οικοδομή
 122. ΝΟΚ: Όλα τα σχετικά με τα στέγαστρα κατά ΝΟΚ
 123. ΝΟΚ: Όλα τα σχετικά με τις πέργκολες κατά ΝΟΚ
 124. ΝΟΚ: Απόσταση από το πλάγιο όριο καθέτου ιδιοκτησίας
 125. ΝΟΚ: Εξωτερική θερμομόνωση δώματος
 126. ΝΟΚ: Άδεια λειτουργίας KYΕ
 127. Οικοδομική νομοθεσία και προδιαγραφές για ξενοδοχεία
 128. ΝΟΚ: Άρθρο 24: Ποσοστό Κάλυψης - Χαμηλά κτήρια
 129. ΝΟΚ: Aπαίτηση τήρησης Δ ή δ για το στηθαίο στο δώμα από τα όρια του οικοπέδου
 130. ΝΟΚ: Είσοδος χώρου στάθμευσης
 131. ΝΟΚ: Απόσταση μεταξύ κτηρίων σε σύσταση καθέτου ιδιοκτησίας
 132. ΝΟΚ: Οι μη προσβάσιμοι χώροι μετρούν στον συντελεστή δόμησης;
 133. ΝΟΚ: Σοφίτα κατά ΝΟΚ
 134. ανελκυστήρας ΑΜΕΑ
 135. ΝΟΚ: Επερχόμενες αλλαγές στον ΝΟΚ
 136. Τακτοποίηση κτηρίου για μεταβίβαση
 137. ΝΟΚ: Άρθρο 14: Τοποθέτηση κτηρίου κατά ΝΟΚ - πίσω και πλάγιο όριο
 138. Ποια είναι η απόσταση Δ για τα εκτός σχεδίου;
 139. ΝΟΚ: Άρθρο 16
 140. ΝΟΚ: Εσωτερικός εξώστης (πατάρι) πρόσβαση σε ημιυπαίθριο
 141. ΝΟΚ: Επιφάνεια κλιμακοστασίου που εξαιρείται των δομήσιμων τ.μ.
 142. Θα αλλάξει ο Κτιριοδομικός!
 143. ΑμεΑ: Λύσεις υπάρχουν
 144. Ελεγκτής δόμησης σε αναθεώρηση αδείας
 145. ΓΟΚ 00
 146. Απαιτήσεις μελετών σε οικοδομές μέχρι δύο ορόφους
 147. ΝΟΚ: Αλλαγή χρήσης υπογείου με χαμηλό ύψος σε κατάστημα
 148. ΝΟΚ: Ισόγειο-Υπόγειο
 149. Δόμηση δίπλα σε υδατόρεμα, εφαρμογή προισχυουσών διατάξεων
 150. ΝΟΚ: Υπολογισμός Δ ή δ και στέγη με σοφίτα ή πατάρι
 151. Προδιαγραφές εξωτερικών τοίχων
 152. Κατάργηση δουλείας διάβασης (διόδου)
 153. Το μυστικό της επιτυχίας κάθε μηχανικού - The Secret Of Success Of Any Engineer - Μέρος 1ο
 154. ΝΟΚ: Υπόσκαφα
 155. Κατακόρυφα ανοιγοκλείομενα κινητά στοιχεία σε πέργκολα στην πρασιά
 156. Διάγραμμα Κάλυψης - Πραγματοποιούμενα στοιχεία δόμησης - Θέσεις Στάθμευσης (Π.Δ.111/2004 ΦΕΚ.76/Α και Π.Δ.350/1996)
 157. ΝΟΚ: Πέργκολα - Στέγαστρο σε δώμα κοινόχρηστο
 158. ΝΟΚ: Τροποποιήσεις στις διαμορφώσεις του εδάφους (άρθρο 17) με τον Ν.4280/14
 159. ΓΟΚ 1985: Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Έγγραφα, κ.λπ.
 160. ΝΟΚ: Άρθρο 4 ΝΟΚ: Συμπληρωματική Υ.Α. για εργασίες μικρής κλίμακας
 161. Μελέτη Ικριωμάτων
 162. Ειδικά κτήρια με σφηνοειδείς βαθμίδες
 163. ΝΟΚ: Πέργκολα / στέγαστρο σε οικισμό
 164. Ποια είναι η κρίσιμη επιφάνεια για να απαιτείται δέσμευση θέσης στάθμευσης
 165. Άδεια διέλευσης σωληνώσεων από βεράντα
 166. Προκήπιο μεταβλητού πλάτους
 167. Βοηθητικοί χώροι (αποθήκες) σε οικισμό κάτω των 2000 κατοίκων μετρούν στη δόμηση;
 168. ΝΟΚ: Μπαζωμένη βεράντα μέσα στην απόσταση Δ & δ
 169. Προσθήκη ηλιακών σε διατηρητέο
 170. ΝΟΚ: Γήπεδο τεννις και φύτευση
 171. eBook: Το μυστικό της επιτυχίας κάθε μηχανικού - μέρος 1ο
 172. ΝΟΚ: Ερώτηση για άδεια εξωτερικής ανοιχτής μεταλλικής σκάλας
 173. Θέσεις στάθμευσης στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου
 174. Ποσοστό κάλυψης > 60% κατά ΝΟΚ
 175. Αξιοπερίεργα παραδείγματα υπολογισμού θέσεων στάθμευσης σε περίπτωση αλλαγής χρήσης
 176. ΝΟΚ: Αλλαγή χρήσης "καταστήματος" σε χώρο συνάθροισης κοινού ΚΥΕ
 177. ΝΟΚ: Διευκρινίσεις για παράθυρο cours anglaise και έρκερ
 178. ΝΟΚ: Υποχρεωτική φύτευση για χαμηλό κτήριο με υπαίθριες θέσεις στάθμευσης
 179. Ύψος οικοδομής (εκτός σχεδίου) από διαμορφωμένο έδαφος
 180. ΝΟΚ: Ημιυπαίθριος προσθήκη προσμετράει στο σ.δ. ?
 181. Αποτύπωση με ΓΟΚ - μετρούν τα επιχρίσματα;
 182. ΝΟΚ: Υπόγειος-Ισόγειος χώρος
 183. WC στο υπόγειο κατοικίας - καταστήματος
 184. ΝΟΚ: Απόσταση μεταξύ ανοιχτών εξωστών σε κτίρια στο ίδιο οικόπεδο
 185. ΝΟΚ: Άρθρο 15 παράγραφος 4 και Άρθρο 17 παράγραφος 3α
 186. Αλλαγή χρήσης κτηρίου αποθηκών σε σταθμό οχημάτων
 187. 100% κάλυψη γωνιακού οικοπέδου με ΓΟΚ '73
 188. ΝΟΚ: Υπόγειο - Έκτος περιγράμματος υπόγειο
 189. ΝΟΚ: Αλλαγή χρήσης
 190. ΝΟΚ: Γωνία μεταξύ τοίχων κτηρίου
 191. ΝΟΚ: Αρθρο 14 : Εφαρμογή της §1στ και εγκύκλιος 55/2000
 192. Αποστάσεις από δημοτική οδό σε εκτός σχεδίου περιοχή
 193. ΝΟΚ: Επιφάνεια που μετράει στη δόμηση σε χώρο με επικλινή τοίχο
 194. Κοινό WC για τρία καταστήματα μετά από αλλαγή της διαμερισμάτωσης
 195. Κατασκευή στηθαίου πάνω από το επιτρεπόμενο ύψος ΦΕΚ 270Δ
 196. ΝΟΚ: Αίθρια, διαμπερή ανοίγματα
 197. ΝΟΚ: Εσοχές στο κτήριο
 198. ΝΟΚ: Κατασκευές στην πρασιά (προκήπιο)
 199. ΝΟΚ: Μέγιστο ύψος υπερύψωσης ισογείου άνευ υπογείου σε εντός σχεδίου
 200. Προσθήκη στέγης σε ρυμοτομούμενο κτήριο, στο μη ρυμοτομούμενο τμήμα
 201. Αποστάσεις από καλώδια χαμηλής ή και μέσης τάσης σε περιοχές εντός σχεδίου πόλεως
 202. Πατάρι ή σοφίτα ή όροφος σε εκτός σχεδίου
 203. Επιτρεπόμενη υπερύψωση ισογείου (άνευ υπογείου) σε οικισμό κάτω των 2.000 κατοίκων
 204. ΝΟΚ: Οπή (κενό) σε όροφο και δόμηση
 205. Τρόποι σύνδεσης ανεξάρτητων όγκων κτηρίων σε εκτός σχεδίου περιοχές
 206. Εκσκαφές-Αρχαιολογικά ευρήματα
 207. ΝΟΚ: Είσοδος Γκαράζ
 208. ΝΟΚ: Εμβαδόν σοφίτας
 209. ΝΟΚ: Προσθήκη σοφίτας σε υπάρχον κτίριο με τακτοποιημένο δώμα
 210. Περιφράγματα στο όριο οικοπέδου
 211. ΝΟΚ: Χαμηλά κτήρια
 212. ΝΟΚ: Αλλαγή χρήσης σε χώρο τακτοποιημένο με 4178 με ενημέρωση φακέλου (Άρθρο 5 ΝΟΚ)
 213. ΝΟΚ: Αποθήκες σύμφωνα με το άρθρο 12 της Υγ. Διατ. 96967
 214. ΝΟΚ: Τι προσμετράται στον συντελεστή δόμησης
 215. Εξώστης σε Δώμα - Διάγραμμα Κάλυψης
 216. ΝΟΚ: Προσθήκη ορόφου σε υπάρχουσα οικοδομή του 1970
 217. ΝΟΚ: Αλλαγή χρήσης από κατοικία σε γραφείο/κατάστημα
 218. ΝΟΚ: Υπολειπόμενη δόμηση σε κάθετης λόγω μείωση της επιτρεπόμενης δόμησης
 219. Υπολογισμός θέσεων στάθμευσης
 220. Προσθήκη στέγης με σοφίτα σε υφιστάμενο κτήριο με οικοδομική άδεια το 1995
 221. ΝΟΚ: Άρθρο 10 ΝΟΚ
 222. Ημιυπαίθριος χώρος εντός ζώνης απαγόρευσης από τον άξονα οδού εθνικού δικτύου
 223. Νομιμοποίηση θέσεων στάθμευσης σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας
 224. ΝΟΚ: Άρθρο 14.1 § στ' ( διασταση κτηριου 9 μετρα)
 225. ΝΟΚ: Κάλυψη εκτός σχεδίου και Α+ 5% bonus
 226. ΝΟΚ: Υπόγειο 1,20 από οριστική στάθμη εδάφους και χώρος στάθμευσης
 227. ΝΟΚ: Επιτρεπόμενες κατασκευές εντός Δ
 228. ΝΟΚ: αρθ. 2 παρ.42 και αρθ.11 παρ.6ί
 229. ΝΟΚ: Πραγματοποιούμενη επιφάνεια κάλυψης
 230. ΝΟΚ: Μέγιστο πλάτος εξωστών εντός Δ και εντός δ
 231. Ύψος 7,50μ. + 1,50μ. στέγη
 232. ΝΟΚ: Έλεγχος φύτευσης σε κτίσμα προ του '55
 233. ΝΟΚ: δ σε κλιμακοστασιο νεου κτιρίου (φωτισμός - αερισμός)
 234. ΝΟΚ: Στέγαστρο σκίασης με πανί
 235. ΝΟΚ: Προσμέτρηση εμβαδού υπογείου σε βιομηχανικά κτήρια
 236. Προσθήκη σε υφιστάμενο κτίριο - Ελεύθερο ύψος πυλωτής
 237. Όροι Δόμησης για οικισμούς προ του 23
 238. ΝΟΚ: Υφιστάμενη πέτρινη κατοικία και Συντελεστής Δόμησης
 239. Κατασκευή κατοικίας από πάνελ πολυουρεθάνης σε εκτός σχεδίου γήπεδο!